Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek in de toeristische sector

Toerisme is een niet te onderschatten onderdeel van onze economie. Er wordt dan ook heel wat onderzoek verricht om inzicht te verkrijgen in de processen die deze sector beïnvloeden. Hieronder vindt u een aantal instanties die onderzoeken instellen.

 • Beste Bachelor- en Masterproef
  Elk jaar bekronen Toerisme Vlaanderen en Tobos de beste bachelor- en masterproef met een prijs. Klik hier om de ingezonden bachelor- en masterproeven te lezen.

 • Guidea
  www.guidea.be
  Guidea verzamelt, ontwikkelt, verwerkt en verspreidt kennis over toerisme en horeca. Ze beantwoorden je vragen of verwijzen je door naar mensen en organisaties die je vragen kunnen beantwoorden.

 • ICB: Instituut voor AutoCar en autoBus
  www.icb-institute.be
  Als studie- en expertiseorgaan staat het ICB in voor kennisverzameling, adviesverlening en netwerking. U kunt bij het ICB terecht voor al uw vragen over de autobus en autocarsector in België.

 • KULeuven
  www.kuleuven.be
  Op de website van KULeuven vind je onder andere alle thesissen die in de Master Toerisme werden geschreven.

 • Studie 'Het zal ons een zorg wezen. Zorghotels en toegankelijk toerisme.'
  Auteur: Esther Sys, Vives
  U leest het artikel hier: Vives_Zorghotels en toegankelijk toerisme.pdf


 • Toerisme Vlaanderen
  www.toerismevlaanderen.be
  Een van de rollen van Toerisme Vlaanderen omvat kennisopbouw en -verspreiding. Voor het succes van een bestemming worden toeristisch marktonderzoek, kennisontwikkeling en innovatie steeds belangrijker. Toerisme Vlaanderen verzamelt kennis en verspreidt deze naar praktijkmensen uit de toeristische sector.

  De kennispagina van Toerisme Vlaanderen vind je hier: www.toerismevlaanderen.be/cijfers-en-statistieken 
  De nieuwsbrief 'Lerend Netwerk Duurzaam en Innovatief Toerisme' vind je hier

 • VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
  www.vdab.be
  De VDAB besteedt regelmatig onderzoeksopdrachten uit en schrijft onderzoeksopdrachten uit ter voorbereiding van complexe opdrachten Daarnaast biedt de Studiedienst van VDAB per sectorconvenant sectorale cijfergegevens aan over ontvangen en openstaande vacatures, IBO, karakteristieken van de geplaatste werkzoekenden en arbeidsreserve op basis van het beroep.

 • Vlaamse Regering
  De studiedienst van de Vlaamse Regering deed een onderzoek waaruit blijk dat de toeristische sector zorgt voor bijna 10 miljard euro aan directe en indirecte bruto toegevoegde waarde. Klik hier om het onderzoek te lezen.

 • Voorstelling doctoraat

  U bent van harte uitgenodigd voor de publieke verdediging van het doctoraat van Bright Adiyia op vrijdag 13 januari in Leuven. Daar worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek voorgesteld. Dit onderzoek gaat na wat de impact van toerisme is op de regionale ontwikkeling in westelijk Oeganda.
  U vindt hier de Nederlandstalige uitnodiging en hier de Engelstalige versie.
  Indien u aanwezig wenst te zijn, kan u dit laten weten aan Dominique Vanneste via dominique [dot] vanneste [at] kuleuven [dot] be 

 • Westtoer
  www.westtoer.be
  Westtoer heeft als taak om, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, het toeristisch-recreatief beleid voor te bereiden én te helpen uitvoeren.
  Ze ondersteunen het toerisme in West-Vlaanderen als economische sector: ze trekken koopkracht van buiten de regio aan met aantrekkelijke toeristische producten en door West-Vlaanderen te promoten op relevante markten.
  Ze ondersteunen de bovenlokale openluchtrecreatie in West-Vlaanderen: ze ontwikkelen attractieve, marktconforme producten en communiceren hierover naar de West-Vlaamse bevolking en de toeristen die West-Vlaanderen bezoeken.