Privacyverklaring

1. Doel. TOBOS hecht veel belang aan uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij voldoen aan de eisen uit de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR).

2. Gegevens. TOBOS vraagt niet méér gegevens dan nodig en bewaart de gegevens niet langer dan vereist. TOBOS verzamelt geen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, maar enkel voor de doeleinden die u zelf opgeeft, zoals het ontvangen van e-mails over de activiteiten of andere initiatieven van TOBOS.

3. Je kunt je uitschrijven via eenvoudige mail naar de secretaris van TOBOS.

4. Cookies. De website van de TOBOS gebruikt cookies. Ze bevatten technische informatie om beter met uw browser te communiceren. Voor het optimaal gebruik van deze website op uw computer, tablet of Smartphone accepteert u best deze cookies.

5. Onze cookies slaan geen persoonlijke informatie op zoals uw naam, adres of betaaldetails. Ze maken het wel mogelijk om uw bezoek te linken met uw account als u ingelogd bent. Als u dit liever niet hebt kan u dit vermijden door de cookies van deze site te blokkeren in uw browser.

6. Delen van persoonsgegevens. Uw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden.

7. Beheer en beveiliging. De persoonsgegevens die bij TOBOS worden opgeslagen in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. TOBOS draagt er zorg voor dat via de website geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) uw computer bereikt.

8. Juistheid. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u opgeeft. TOBOS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens.

Recht op inzage, correctie en verwijdering. U heeft ten allen tijde recht op:

- een verzoek tot inzage of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens- een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens

- een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

- een verzoek tot de algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens

- een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan u bezorgen via de kanalen vermeldt in punt 10 van deze privacyverklaring.

8. Koppelingen naar derden. TOBOS is niet verantwoordelijk en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-respecteren van de privacy door websites waar de TOBOS website mogelijk naar verwijst.

9. Aanpassingen. Deze privacyverklaring kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan u aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze privacyverklaring aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens.

10. Contact. TOBOS kan op volgende manieren worden gecontacteerd :

 

TOBOS VZW

Anspachlaan 111

1000 Brussel

Comments