Master Toerisme

Wat?

De Master of Science in het Toerisme is een academische opleiding die gezamenlijk wordt aangeboden door vier universiteiten (de KU Leuven, de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en de Universiteit Hasselt) en leidt tot een gezamenlijk diploma. De opleiding is een eenjarige studie (60 sp) en richt zich zowel tot professionele bachelors als academische bachelors en masters die kunnen instromen na het volgen van een schakel –of voorbereidingsprogramma.

De algemene doelstelling van de opleiding is studenten vormen tot wetenschappers die:

(1)   Nieuwe wetenschappelijke kennis kunnen creëren in het van nature complex en multidisciplinaire onderzoeksdomein toerisme  

(2)   Oplossingen kunnen uitwerken voor aan toerisme gelieerde problemen

(3)   Kunnen anticiperen op nieuwe trends en technologieën die zij creatief kunnen invullen.

De opleiding hanteert verschillende werk- en leervormen met een mix van lokaal en internationaal-georiënteerde leerstof en opdrachten. De opleiding heeft een sterke internationale dimensie met terreinwerk in het buitenland en verschillende  internationaliseringsmogelijkheden.

Afgestudeerde Masters of Science in het Toerisme stromen door naar leidinggevende functies in privé –of overheidssector waar ze hun wetenschappelijke competenties te volle kunnen inzetten. Een deel van de afgestudeerden kiest voor een verdere academische carrière als onderzoeker aan een universiteit of (internationale) onderzoeksinstelling.

Waar?

Comments