Werken in de toeristische sector

Beroepsorganisaties

Attracties en musea

 • Toeristische attracties
  www.toeristischeattracties.be
  Dit is de koepelorganisatie van de attracties en musea en verdedigt de belangen van al haar leden. De organisatie staat ook in voor de commerciële en promotionele ondersteuning van het dagtoerisme in Vlaanderen en Brussel in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.
 
Autobus en Autocar

 • Vlaamse Raad van Autobus- en Autocarondernemers (VRA-FBAA)
  www.fbaa.be
  Dit is de beroepsvereniging die de belangen verdedigt van de Belgische autobus- en autcarondernemers.

 • Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers (BAAV)
  www.baav.be
  Deze beroepsvereniging verdedigt de belangen van autobus- en autocarondernermers en voert promotie voor deze sector.

 

Horeca

 

Immobiliën

 • Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB)
  www.cibweb.be
  Deze vereniging vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedmakelaardij. Naast vastgoedmakelaars vinden ook andere beroepen zoals vastgoedbeheerders, -promotoren en -experten onderdak bij onze organisatie. Net zoals iedereen die actief is in bedrijfs- en toeristisch vastgoed.

 

Recreatie

 • Recread
  www.recread.be
  Dit is de beroepsvereniging van en voor zelfstandige ondernemers actief in de sector van de openluchtrecreatieve verblijfsrecreatie in Vlaanderen. De aangesloten bedrijven zijn o.a. uitbaters van campings, verblijfparken, vakantieparken en kampeerautoterreinen

 

Reisagenten

 • Vlaamse Assiociatie van Reisagenten (VLARA)
  www.vlara.be
  Dit is de vereniging van, voor en door de Vlaamse reisagent. De twee pijlers van deze werking zijn dienstverlening aan haar leden reisagenten en behartiging van hun belangen.

 

Reisorganisaties

Comments